Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 Kč na jednu akcii


29. 04. 2019  00:54          komentáře (0)

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2018 ve výši 51 korun na jednu akcii.

Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 Kč na jednu akcii
Celková částka navržených dividend činí 9 692 512 260,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 51 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2019. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2019.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Valná hromada také schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Na návrh výboru pro jmenování zvolila členkou dozorčí rady paní  Cécile Camilli a paní Petru Wendelovou. Paní Petra Wendelová byla též zvolena členkou výboru pro audit.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2019 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

V rámci informační povinnosti o konání VH, informovala KB v předstihu své akcionáře o možnosti elektronického korespondenčního hlasování a umožnila tak všem svým akcionářům elektronicky hlasovat o návrzích usnesení ještě před vlastním konáním  VH. O tuto možnost projevili zájem akcionáři fyzické a právnické osoby, ale také správci zastupující domácí i zahraniční subjekty. KB tak po přijetí podmínek elektronického hlasování na VH, které úspěšně zavedla v loňském roce,  zrealizovala možnost pro všechny své akcionáře hlasovat i bez fyzické přítomnosti na VH. KB dále předpokládá další rozvoj aplikace umožňující korespondenční elektronické hlasování s cílem ještě více usnadnit akcionářům výkon jejich práv.Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 Kč na jednu akcii

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27977324736

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více