Vzdělávací program OVB Vstřícná banka se rozbíhá – studenti se podílí na hodnocení bank


08. 06. 2011  11:28     Vstřícná banka     komentáře (0)

V lednu tohoto roku byl odstartován vzdělávací program pro studenty vysokých škol OVB Vstřícná banka. Jako partneři se do projektu přihlásily čtyři školy – Bankovní institut vysoká škola, Vysoká škola finanční a správní, Technická univerzita Liberec a Univerzita Hradec Králové. Nejnověji se do projektu zařadí od září 2011 Metropolitní univerzita Praha.

Program pomáhá studentům rozlišit dobré od špatného

 

Smyslem a cílem programu je naučit studenty samostatně přemýšlet a hodnotit výhodnost či nevýhodnost produktů, služeb či nových opatření a kroků bank. V reálném světě reálných informací tak studenti posuzují každé čtvrtletí přístup a opatření bank vůči klientům. Studenti přitom mohou sledovat nejen samotné parametry produktů, ale také jejich prezentaci, marketing a reklamu. Stejně tak mohou studenti sledovat image bank, charitativní a kulturní aktivity apod.

 

Banky mohou díky projektu hodnocení získat zpětnou vazbu o tom, jak na ně a jejich aktivity současní studenti nahlíží. Z hlediska bank se totiž jedná o velmi důležitou cílovou skupinu budoucích klientů, kteří v brzké době naplno vstoupí do svého produktivního života.

 

Vzdělávací program aktivně zavedly již dvě vysoké školy

 

Aktivně byl projekt spuštěn již na Bankovním institutu vysoké škole – BIVŠ a Vysoké škole finanční a správní. Ostatní dvě školy, případně školy, které se během prázdnin sami do projektu zapojí, spustí program s počátkem semestru v září a říjnu tohoto roku. Do projektu se tak v prvním roce jeho realizace zapojí odhadem téměř sto studentů našich vysokých škol.

Vyučující na Vysoké škole finanční a správní JUDr. Otakar Schlossberger zahájení studijního projektu na své škole popisuje takto: „Do vzdělávacího programu OVB Vstřícná banka (hodnocení a názorů) by mělo být zapojeno kolem dvaceti studentů. Zapojení do programu bylo jednou z podmínek pro udělení zápočtu.“

 

Projekt a bankovní problematika spojená s hodnocením studentů probíhá především na seminářích, kde se jednotlivé kroky jednotlivých zúčastněných bank diskutují a studenti si samostatně vyhledávají informace o krocích bank za hodnocené čtvrtletí. Následně tyto kroky ohodnotí procentními body od 0 – nejhorší až po 100 (procent) – nejlepší a své hodnocení slovně okomentují. Své hodnocení pak studenti pod svým jménem zadají do internetového systému a tím se každý student stává oficiálním hodnotitelem bank, s tím, že každé hodnocení studenta není jen výstupem teoretickým, ale také praktickým a každý student tak ovlivní konečné hodnocení bank.

 

Banky potřebují přemýšlivé a náročné klienty

 

Studenti absolvováním vzdělávacího programu získávají kritický, ale i odborný pohled na opatření bank vůči klientům a získávají schopnost opatření, službu či produkt posoudit a případně porovnat s produkty jiných bank. Vzniká tak skupina velmi uvědomělých a prakticky myslících lidí, kteří budou banky a jejich kroky posuzovat nejenom z pohledu reklamy či prvního dojmu, ale dovedou se podívat pod povrch a skutečně odborně a reálně opatření banky zhodnotit.

 

Poskytujeme studentům kompletní informační servis

 

Vzdělávací projekt je propojen s internetovými stránkami samotného hodnocení bank OVB Vstřícná banka – www.vstricnabanka.cz, kde také pro studenty umisťuje organizátor důležité informace pro hodnocení studentů a to velmi přehlednou formou. Studenti tak na stránkách naleznou každé čtvrtletí tabulku všech důležitých opaření a novinek, se kterými banky na trh přišly, vše se stručným popisem a odkazem na celou zprávu o tomto produktu či opatření.

  Přihlásit svou školu je možné na mailu: vstricnabanka@seznam.cz


Vzdělávací program OVB Vstřícná banka se rozbíhá – studenti se podílí na hodnocení bank

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

1712510222

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

14


ČÍSLO TÝDNE: 14 tolik bilionů korun by musely investovat České firmy, aby dosáhly kapitálové vybavenosti našich Německých konkurentů. Do té doby bude naše ekonomika pracovat s výrazně nižší přidanou hodnotou a tedy i mzdami a výnosy.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více