Zadlužování domácností se stále zvyšuje. Přesahuje bilion korun


22. 03. 2016  00:51     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Zadlužení Českých domácností činí aktuálně více než 1,329 bilionu korun. Tato výše odpovídá jednomu celoročnímu státnímu rozpočtu České republiky. Za rok se tak zadlužení domácností zvýšilo o 90 miliard korun.

Zadlužování domácností se stále zvyšuje. Přesahuje bilion korun
Ačkoliv se může zdát zadlužení Čechů velmi vysoké, není tomu tak. Ve srovnání se zahraničím je objem úvěrů a to i ve vztahu k celkovému výkonu ekonomiky ještě nízký a činí polovinu toho, na co jsou zvyklí v jiných vyspělých zemích. Uvedená výše zadlužení je přitom na zhruba stejné úrovni jako vklady, které mají lidé uloženy v bankách. Dá se tak říci, že to co máme půjčováno, to také máme jako stát a jedno společenství našetřeno.

Struktura úvěrů je velmi dobrá. Převažují hypotéky

Důležitá však také není celková částka úvěrů domácností, ale zejména jejich struktura. A ta je v případě České republiky velmi dobrá. Velká část nových úvěrů je tvořena především hypotečními úvěry. A již víme, že hypoteční úvěry jsou jedním z nejbezpečnějších úvěrových produktů. Lidé tak mají sice půjčeno na pořízení či rekonstrukce svých nemovitostí, na druhou stranu však mají tyto úvěry z více než sta procent zajištěné hodnotou pořizovaných nemovitostí.

Další velkou část objemu úvěrů ukrajují pak spotřebitelské půjčky, které však svou výší nepředstavují v jednotlivých případech závažnější ohrožení úvěrové stability domácností jako celku.

Dle informací bank je zřejmé, že podíl nesplácených úvěrů činí necelých 9 procenta. Naopak 91 procent všech úvěrů je splácena bez problémů. Ani z tohoto pohledu není možné označit zadlužení Čechů jako nebezpečné, nebo problematické.

Bez úvěrů by nebyl růst ekonomiky

Na úvěrové zatížení a růst úvěrů se musíme dívat tak, že i tyto zdroje jsou velmi významné a důležité pro růst ekonomiky a zajištění odbytu nových i starších nemovitostí. Pokud bychom totiž zmrazili najednou všechny nové půjčky a úvěry, ekonomika by v tu chvíli spadla do recese. Růst na dluh přitom není v tomto případě nebezpečný. Lidé utrácí sice cizí prostředky, které však v průběhu dalších let splácejí a to i růstem svých příjmů.

Podniky a firmy o úvěry takový zájem nemají

Naopak úvěry pro podniky a podnikatele příliš nerostou. Ačkoliv výše úvěrů pro segment podnikatelů signalizuje rozvoj investic podniků a růst ekonomiky, v případě České republiky tomu tak klasicky není. Podniky totiž velmi často preferují jiné zdroje financování než bankovní úvěry.

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricnaZadlužování domácností se stále zvyšuje. Přesahuje bilion korun

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více