Informace

Zákony

Zákon o právu petičním

01. 01. 2014  01:01  |   ZÁKON ze dne 27. března 1990 o právu petičním více »

Zákon o finančním arbitrovi

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, změna 558/2004 Sb. více »

Zákon o ochraně osobních údajů

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů více »

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon č. 61/1996 Sb. ze dne 15. února 1996 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. více »

Zákon o omezení plateb v hotovosti

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. více »

Zákon o bankách

01. 01. 2014  01:01  |   Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky více »

Zákon o ČNB

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance více »

Zákon o platebním styku

01. 01. 2014  01:01  |   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. více »

Zákon o spotřebitelském úvěru

01. 01. 2014  00:01  |   V sekci Zákony naleznenete všechny důležité dokumenty. Přínášíme vám další z nich, a sice ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. více »

Statut Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

31. 12. 2013  03:02  |   Komise pro bankovnictví projednává mimo jiných problematiku činnosti bank a finančních institucí na základě zjištění komise, jejich členů nebo vnějších podnětů. více »

Nařízení EP - přeshraniční platby

31. 12. 2013  02:01  |   Nařízení EP o předhraničních platbách. více »

Nařízení EP a Rady č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech

31. 12. 2013  01:01  |   Stanoví pravidla pro přeshraniční platby v eurech, aby se zajistilo, že poplatky za tyto platby jsou stejné jako poplatky za platby v eurech uvnitř členského státu. Vztahuje se na přeshraniční platby v eurech v rámci Společenství až do výše 50 000 eur. více »

Lhůty pro převod peněžních prostředků mezi bankami

31. 12. 2013  01:01  |   Právo ES neharmonizuje lhůty pro mezibankovní převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie. více »

Lhůty pro převod peněz v některých členských státech EU

31. 12. 2013  01:01  |   Lhůtou pro převod peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce se rozumí – lhůta, která uplyne od okamžiku odepsání z účtu plátce do okamžiku připsání na účet příjemce. V EU tato lhůta převodu není právem ES harmonizována. Právo ES harmonizuje pouze lhůty pro přeshraniční převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie v domácí měně kteréhokoliv členského státu Evropské unie a to až do výše hodnoty 50 000 EUR. Tento převod by se měl uskutečnit do 5 bankovních dnů ode dne účinnosti příkazu k převodu. více »
1

Sekce obsahuje celkem 14 článků. Výše vypsáno 0 - 50Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti