Vyhledávání


Pozor na devítky. Může to být podvod

Zatímco v případě zelené linky voláte na dané telefonní číslo zdarma, jsou linky, které sice také začínají 8, ale hovor klasicky platíte.


Pozor na barevné linky

Při volání na telefonní čísla dodavatele, operátora nebo banky, je třeba dávat velký pozor na označení příslušné linky. Může se jedna buď o linku zelenou, bílou nebo modrou.


Živnostník a malý podnikatel není spotřebitel

Zajímavé je, že ačkoliv jsou uvedeným jednáním ohroženi nejen spotřebitelé, ale také malí podnikatelé a živnostníci, nemají tito právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů a nemají ani jiná práva, která mají „spotřebitelé“.


Souhlas po telefonu. Pozor na něj

Právě telefonického souhlasu využívají nejrůznější podvodníci a pochybné společnosti. Základem je nastavení správného telefonického marketingu a vhodného oslovení volaného.


Dlužník může splnit i méně než 30 procent svých závazků

Toto je nejdůležitější novinka novely zákona. Dlužník už nemusí povinně dodržet podmínku splacení minimálně 30 procent svých závazků po dobu pěti let.


Splacení 30 procent během pěti let zůstává i nadále

Toto byl způsob, který platil dosud. Dlužník, který chce splnit podmínky oddlužení musí vynaložit veškeré prostředky na příslušné minimum na splácení svých závazků v době insolvence.


Splatíte 60 procent? Bez dluhů už po třech letech

Pokud dlužník splatí během tří let alespoň 60 procent svých závazků, včetně zpeněžení majetkové podstaty, může být oddlužen už po uplynutí této doby.


Kdo poradí s osobním bankrotem?

Pokud člověk ztrácí nad dluhy kontrolu nebo ho stíhají exekutoři a výše dluhu nekontrolovaně roste, je na místě využít institutu osobního bankrotu, který zaručuje úplné oddlužení během několika let a především zastavuje exekuce, nárůsty dluhu o úroky z prodlení a nejrůznější sankce.


Osobní bankrot přerušuje exekuce

V případě nařízení osobního bankrotu se zastavuje výkon exekucí na příslušného dlužníka.


Jak poznat nečestného finančního poradce

Nepoctivý finanční poradce se paradoxně moc neptá na informace týkající se peněz a investování, naopak se dotazuje na věci soukromého charakteru, o kterých rádi mluvíme.


Jak jednat s finančními poradci

Abychom se vyhnuli rizikům spojeným s nekvalitními radami či informacemi od finančních poradců, měli bychom si osvojit několik zásad.


Mám poškozené bankovky. Co s nimi?

Bankovky standardně opotřebované používáním – pomačkané, odřené, zašpiněné, s narušeným okrajem – nemůže obchodník od nás odmítnout přijmout.


Blokace karty, jak na to?

Pokud zjistíme, že jsme kartu ztratili nebo že záhadně začínají mizet peníze z našeho účtu, musíme neprodleně kontaktovat svou banku a kartu zablokovat.


Pozor na phishing a na pharming

Velkým problémem je, že přes všechna bezpečnostní opatření bank, i jejich snahu o zvýšení osvěty ve věci bezpečnosti placení na internetu a ovládání internetového bankovnictví, jsou lidé stále velmi neopatrní a velkou část problémů si zaviní sami.


Pozor na skimming

Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány prostřednictvím skimmingového zařízení na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.


Jak bezpečně zacházet s platební kartou

Platební karta a placení s ní může být poměrně rizikovou záležitostí, i když si to v záplavě každodenních plateb ani neuvědomujeme.


Přišly vám cizí peníze? Musíte je vrátit

Pokud nám na účet dorazí platba, jejíž původ neznáme a je zde velká pravděpodobnost, že se jedná o chybnou platbu, pak tyto peníze musíme vrátit zpět odesílateli.


K čemu je dobrý podpisový vzor

Podpisový vzor je unikátní identifikátor, stejně jako číslo občanského průkazu nebo rodné číslo.


Jak bezpečně používat internetbanking

Věnujte pozornost těmto bodům při každém přihlášení do internetového bankovnictví.


Potvrzovací kód při placení kartou na internetu používejte

Důležitým bezpečnostním prvkem je potvrzovací kód pro schválení.


Jak se bezpečně přihlašovat k účtu

Podle aktuálních průzkumů se 54 % Čechů obává zneužití přihlašovacích údajů ke svému internetovému bankovnictví. Možnost zneužití našeho účtu si sice dobře uvědomujeme, ale chování spousty klientů tomu naprosto neodpovídá.


Jak bezpečně platit na internetu

Bezpečně platit na internetu - bankovním převodem nebo např. prostřednictvím PayPal.


Kodex mobility klientů

Kodex, ke kterému se v průběhu doby připojila většina bank, se stal prvním krokem ke snadnějšímu přechodu klientů z jedné banky do druhé. Do té doby banky odchody svých klientů znesnadňovaly, respektive klienti nebyli ochotni podstupovat proces změny účtu.


Stavební spoření - akce mohou spoření zvýhodnit

Výnosnost stavebního spoření zvýšíte, pokud využijete některou ze zvýhodněných nabídek stavebních spořitelen.


Stavební spoření - jednorázový vklad

Při jednorázovém vkladu 120 000 korun po šesti letech vybereme 135 508 korun.


Stavební spoření - pravidelný roční vklad

Při pravidelném ročním vkladu 20 000 korun po šesti letech vybereme 129 411 korun.


Stavební spoření - pravidelný měsíční vklad

Při pravidelném měsíčním vkladu 1 667 korun po šesti letech vybereme 130 293 korun.


Výše státní podpory u stavebního spoření

Výhodnost stavebního spoření nezajišťuje jen úroková sazba z vkladu, ale zejména státní podpora, která aktuálně dosahuje částky 2 tisíce korun ročně.


Překlenovací a klasický úvěr u stavebního spoření

U stavebního spoření najdeme dva druhy úvěrů.


Stavební spoření jako termínovaný vklad a spořící účet

Stavební spoření je oblíbený produkt, na kterém lze, vzhledem k jeho košatosti a šíři, ilustrovat při plánování a rozhodování klienta finanční gramotnost či negramotnost.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 181 - 210