Vyhledávání


Dlužník může splnit i méně než 30 procent svých závazků

Toto je nejdůležitější novinka novely zákona. Dlužník už nemusí povinně dodržet podmínku splacení minimálně 30 procent svých závazků po dobu pěti let.


Splacení 30 procent během pěti let zůstává i nadále

Toto byl způsob, který platil dosud. Dlužník, který chce splnit podmínky oddlužení musí vynaložit veškeré prostředky na příslušné minimum na splácení svých závazků v době insolvence.


Splatíte 60 procent? Bez dluhů už po třech letech

Pokud dlužník splatí během tří let alespoň 60 procent svých závazků, včetně zpeněžení majetkové podstaty, může být oddlužen už po uplynutí této doby.


Kdo poradí s osobním bankrotem?

Pokud člověk ztrácí nad dluhy kontrolu nebo ho stíhají exekutoři a výše dluhu nekontrolovaně roste, je na místě využít institutu osobního bankrotu, který zaručuje úplné oddlužení během několika let a především zastavuje exekuce, nárůsty dluhu o úroky z prodlení a nejrůznější sankce.


Osobní bankrot přerušuje exekuce

V případě nařízení osobního bankrotu se zastavuje výkon exekucí na příslušného dlužníka.


1

Sekce obsahuje celkem 5 článků. Výše vypsáno 1 - 5